Inapoi

Filosofia calităţii

Atunci cînd aleg mobilă pentru casă şi oficiu, oamenii de cele mai dese ori dau atenţie designului, uneori materialului din care aceasta este fabricată, dar aproape niciodată nu dau atenţie mărunţişurilor. Dar anume în acestea constă adevărata calitate a produsului.

Avînd grijă ca uşile dulapurilor să se deschidă lin, să nu scîrţie, ca sertarele să nu se blocheze, să nu rămînă vînătăi de pe urma loviturilor de marginile ascuţite ale meselor, compania Creamondi utilizează, la fabricarea mobilei, doar materiale accesorii şi tehnologii de fixare verificate. Fără a scăpa din vedere vreun detaliu, Creamondi face în aşa fel, ca dulapurile cu uşi glisante, garniturile şi sistemele de garderobă să fie nu doar frumoase, ci şi funcţionale, şi tototdată comode în folosire.

Fabricarea mobilei la Creamondi este un proces ce necesită muncă minuţioasă. Procesul de fabricare constă din 5 etape principale: croirea, aplicarea bordurii, amplasarea găurilor, asamblarea, lustruirea şi ajustarea.

     
   
 
 

Croirea

Mai întîi plăcile de mobilă ajung la maşina de croire. Din acestea se taie detaliile necesare, ţinînd cont de forma materialului, de textura acestuia, precum şi de alţi parametri.

     
   
 
 

Aplicarea bordurii

După ce plăcile de mobilă au căpătat forma necesară, meşterii Creamondi trec la următoarea etapă — aplicarea bordurilor de placaj din PCV. Pentru aplicarea bordurii se utilizează o maşină care realizează un ciclu complet de prelucrare a elementului în procesul lipirii. Pentru eliminarea aşchiilor rămase după croirea plăcii, se utilizează un dispozitiv de şlefuire preliminară, care nivelează suprafaţa. Apoi maşina lipeşte banda de finisaj de placă, dîndu-i formă rotundă.

     
   
 
 

Ansamblul de răzuire elimină resturile de adeziv, iar ansamblul de lustruit face ca suprafaţa să lucească. În procesul prelucrării faţadelor mobilei se utilizează un dispozitiv de frezat cu cursă liberă, care rotunjeşte bordura din cele patru părţi ale elementului.

Grosimea bordurii pe suprafeţele interne ale produsului este de 0,6 mm, pe suprafeţele exterioare — de 2 mm, iar pe panourile dulapurilor ajunge la 1 mm.

     
   
 
 

Aceste, s-ar părea, mărunţişuri nesemnificative sunt indici de calitate ai mobilei, deoarece anume bordura bine aplicată şi rotunjită face ca mobila să fie ergonomică şi nepericuloasă – în urma loviturii de un astfel de sertar nu va rămîne vînătăi, iar orele petrecute la o astfel de masă nu vor da de ştire prin semnele imprimate pe piele.

Este interesant faptul că Creamondi dispune de trei maşini de lipire a bordurii de plăci de diverse forme: începînd cu cea simplă, dreptunghiulară, şi terminînd cu cea ondulată.

     
   
 
 

Amplasarea găurilor

Următoarea etapă în asamblarea mobilei constă în amplasarea găurilor pentru fixarea materialelor accesorii, unirea pieselor produsului etc.

Pentru ca poliţele şi acoperişul mobilei să fie bine şi îngrijit fixate de carcasă, pentru ca pe pereţii laterali ai carcasei gămălia elementelor de fixare să nu iasă ca urechile unui iepure din pălăria unui magician neiscusit, Creamondi foloseşte, în loc de cuie şi şuruburi tradiţionale, mecanisme ascunse. Cele mai importante dintre acestea sunt port-poliţa mascată şi dispozitivul de fixare cu excentric.

     
   
 
 

Port-poliţa mascată

Datorită utilizării port-poliţei mascate se asigură aderenţa rigidă a poliţei. Aceasta, la rîndul său, are efect de fixare asupra carcasei produsului, ceea ce înseamnă că peretele lateral al acestuia nu se va deplasa sub acţiunea greutăţii, oricîte haine aţi încărca în el.

     
   
 
 

Dispozitiv de fixare cu excentric

În acelaşi timp, dispozitivul de fixare cu excentric este un tip de material accesoriu de conexiune, care combină invizibilitatea cu rezistenţa suficient de înaltă a conexiunii, precum şi asigură posibilitatea asamblării multiple a dulapului fără a afecta panourilor. Mai mult ca atît, această fixare nu numai că nu prezintă găuri transversale pe suprafeţele exterioare ale corpului, dar şi sarată frumos pe cele interioare.

Aceste mecanisme de conexiune nu doar exercită funcţii de fixare: culoarea acestora poate fi ajustată după cea a panoului dulapului şi, în general, acestea prezintă un design foarte modern.

Asamblarea

Plăcile sunt tăiate, bordura este lipită, găurile sunt sfredelite, deci, putem trece la asamblarea mobilei. La această etapă toate elementele se asamblează într-o construcţie unică — capacul, duşumeaua, carcasa, peretele din spate etc.

     
   
 
 

Construcţia monobloc

La Creamondi, peretele din spate al dulapurilor nu se fixează de carcasă cu ajutorul cuielor, cum se face în majoritatea companiilor de mobilă, ci se „montează” în canale special tăiate în carcasă, duşumea şi tavan şi se fixează cu ajutorul unor colţare invizibile. Un asemenea mod de fixare transformă dulapul în „Monobloc”, datorită cărui fapt puteţi uita despre neplăcerile obişnuite deja de genul căderii cuielor, desprinderii peretelui din spate, deformarea acestuia la deplasarea dulapului dintr-un loc în altul. Aceasta are loc deoarece peretele din spate se transformă într-un fel de suport pentru întregul dulap, care nu doar se prinde de carcasă, duşumea şi acoperiş, ci şi le fixează între ele, făcînd construcţia mai rezistentă şi mai stabilă.

     
   
 
 

Este foarte important faptul că, Creamondi nu uită să prelucreze părţile din spate ale dulapului cu materiale de finisare, pentru a evita eliminarea din PFL (materialul din care aceste sunt fabricarte de cele mai dese ori) a răşinilor periculoase pentru sănătate.

De asemenea, la această etapă, la dulap se fixează uşile, se montează sertarele şi poliţele. De altfel, şi aici Creamondi dă dovadă de un nivel înalt de calitate, utilizînd aşa mecanisme ca amortizorul de vibraţie şi glisierele cu role, făcînd produsul său cît mai confortabil pentru clienţi.

     
   
 
 

Amortizorul de vibraţie

„Nu forţaţi uşa”  — este o inscripţie cunoscută tuturor celor care călătoresc des cu microbuzele. Într-adevăr, zgomotul uşilor care se închid sunt, foarte des, cauza irascibilităţii oamenilor, şi aşa mereu tensionaţi. Pentru a salva clienţii săi de această năpastă, Creamondi utilizează amortizorul de vibraţie, care este o inovaţie tehnologică indiscutabil comodă: datorită acestuia, uşa dulapului va fi oprită şi închisă în momentul necesar, indiferent cît de puternic ar fi împinsă.

     
   
 
 
     
   
 
 

Glisiere cu role

Creamondi dotează sertarele dulapurilor sale cu glisiere cu role. Ele aparţin clasei de extindere deplină, deci, la deschidere sertarul avansează pe toată lungimea sa, fapt care asigură accesul liber la tot conţinutul acestuia. În afară de aceasta, aplicarea acestor glisiere asigură o serie de alte avantaje:

  • funcţionare silenţioasă,
  • montare nedetaşabilă de corpul sertarului,
  • durabilitate de funcţionare în timp,
  • capacitate de rezistenţă la o sarcină mare de pînă la 45 kg (cu mult mai mult decît la cel mai des utilizate glisiere cu role).

Astfel, toate aceste mici, dar foarte importante detalii, contribuie la păstrarea nervilor şi auzului clientului, a mobilei lui şi a conţinutului acesteia. Glisierele sunt incluse în setul standard al mobilei şi nu necesită achitare suplimentară.

Finisarea şi ajustarea

Etapa finală a fabricării mobilei este finisarea şi ajustarea. Deja produsul final ajunge pe bancul produselor finite. Aici lucrătorii Creamondi realizează o verificare complexă a tuturor nodurilor şi a fixării materialelor accesorii, le testează, verifică să nu existe defecte pe stratul exterior etc.

Acum produsul este gata şi poate pleca la stăpînul său, care, cu siguranţă, va fi mulţumit de utilizarea acestuia, fapt care se datorează siguranţei materialelor şi a furniturii, tehnologiilor moderne de fixare, ceea ce înseamnă, nivel înalt de calitate a mobilei Creamondi.

Filosofia sa a calităţii Creamondi o aplică în procesul de fabricare a oricărui mobilier, propunîndu-şi ca acesta să înfrumuseţeze vieţile oamenilor, să le ofere frumuseţe şi confort.

Dacă doriţi să comandaţi anume aşa tip de mobilă, atunci vizitaţi rubrica "Ordinea efectuării comenzii" şi noi o vom construi pentru dvs.